Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jossa asiakas ja terapeutti suunnittelevat ja toteuttavat asiakkaalle sopivia toimintoja hänen kuntoutuksensa tavoitteiden saavuttamiseksi. Terapian tarkoituksena on lisätä asiakkaan mahdollisuuksia toimia itselleen mielekkäällä tavalla ja osallistua arjen toimintoihin.

Toimintaterapiassa asiakas ja toimintaterapeutti ovat vuorovaikutuksessa, jossa asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja terapeutti terapeuttisen toiminnan asiantuntija.

Toimintaterapeutti on sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran laillistama kuntoutusalan ammattilainen.