Fysioterapia

Fysioterapia on asiakaslähtöinen kuntoutusmuoto, jossa arvioidaan asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen omassa toimintaympäristössään. Fysioterapiassa uskotaan ihmisen kykyyn itse vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa, terveyteensä ja toimintakykyynsä tekemiensä valintojen kautta. Terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten tunteminen on perustana fysioterapiassa. Tavoitteena on asiakkaan kanssa saavuttaa hänen elämäntilanteessaan ja toimintaympäristössään hänelle optimaalinen toiminta- ja liikkumiskyky. Terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut ovat fysioterapiassa käytettäviä menetelmiä.