Palvelut

ToiMestan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja ovat toimintaterapia ja fysioterapia.

Olemme Kelan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen toimintaterapiapalvelujen tuottajia. Tuotamme toimintaterapiapalveluja myös Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskukselle (JYTE) ja lähikunnille.

Muita ToiMestan palveluja ovat Aivojumppa – Brain Gym® sekä muu koulutus ja ohjaus.

Linkit:

www.kela.fi
www.jyvaskyla.fi/terveys
www.toimintaterapeuttiliitto.fi
www.suomenfysioterapeutit.fi
www.kinesiologia.fi
www.braingym.org