Satu Linnamo

Olen Satu Linnamo, toimintaterapeutti ja aivojumppakouluttaja. Minulla on pitkäaikainen kokemus lasten parissa työskentelystä varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja kuntoutuksessa. Toimintaterapiassa työskentelen innostuneena ja motivoituneena lasten ja nuorten toiminnnallisuuden ja oppimiskyvyn kehittymiseksi. Yhteistyön perheen kanssa koen tärkeäksi osaksi lapsen kuntoutusta. Kouluttajana olen inspiroiva ja kannustava sekä ikuisesti kiinnostunut oppimiseen ja hyvinvointiin liittyvistä uusista näkökulmista ja innovaatioista.

Tarjoan palveluita myös englannin ja espanjankielellä.

Koulutus

  • toimintaterapeutti (AMK) 2009
  • Aivojumppa – Brain Gym® -kouluttaja 2000
  • Teacher of Students with Specific Learning Difficulties 1995
  • montessoriohjaaja 1982

Lisäkoulutus

  • autismin kirjon asiantuntija
  • lasten neurologinen kuntoutus
  • rytminen liikeharjoittelu
  • dynaamisten ja asentoa ylläpitävien refleksien koulutukset

Muuta

Asiakkainani toimintaterapiassa ovat Jyväskylässä tai lähikunnissa asuvat lapset, joilla on mm. kehitysviivettä, motorisia ja kielellisiä haasteita, keskittymis- tai oppimisvaikeuksia tai autismin kirjon diagnoosi.
Asiakkaani tulevat toimintaterapiaan Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen (Jyte) tai lähikuntien maksusitoumuksella, Kelan vaikeavammaisten lasten kuntoutussopimuksella tai perheen omalla kustannuksella.

Olen kiinnostunut kuntoutukseen ja opetukseen liittyvästä kehityksestä maailmalla, ja terapeuttina syvennän ammattillista osaamistani jatkuvalla tiedonhaulla ja kouluttautumisella.

Aivojumppakouluttajana tarjoan useita erilaisia aivojumppaan sisältyviä kansainvälisesti hyväksyttyjä kursseja sekä kohderyhmien tarpeisiin erikseen suunniteltuja koulutuksia. Sekä lasten parissa työskentelystä ja kouluttajatyöstä minulla on vuosien kansainvälinen kokemus.